Bộ trà Đạo Bộ ấm chén uống trà trung quốc

Các bộ ấm chén uống trà nhập khẩu từ Trung Quốc

Bộ ấm chén trà trung quốc đầy đủ gồm những gì?

Bộ ấm chén uống trà trung quốc bao gồm

  • 1 ấm pha trà
  • 6-10 chén uống trà
  • 1 tống trà
  • 1 lọc trà
  • 6 chén thưởng hương
  • và các phụ kiện đi kèm tuỳ bộ
Xem thêm